» Prisexempel för solosång i kyrkoprogram, vigsel, dop/namngivning, begravning, minnesstund á 1-2 sånger: 1800;-
» För varje sång utöver detta adderas 600:-/komposition.
Prisexempelet utgår från typiska bokningar samt att det rör sig om medelkomplexa kompositioner. Större komplexitet/omfattning påverkar instuderingstid och förberedelsetid på plats. Komplexa kompositioner som kräver mer instuderingstid offereras separat.
» Mingelmusik sång och piano: Offereras separat då priset variera med antal låtar och om jag själva ska kompa eller inte.
» Specialskriven musik offereras detta separat efter att typ av stil har bestämts samt information om textinnehåll mm har inhämtats. Prisexempel komposition av medelkomplex slag inklusive text: 5 timmar x 700;-/tim

DETALJER
» OBS: Om konsertuppdraget innebär väntetider mer än 2 timmar från ankomst till första uppträdande eller mellan olika framträdanden faktureras detta med 400;- /tim per anlitad person.
» I de fall PA (ljudanläggning behövs) ombesörjer jag detta för 500;-/event.
» Beställaren betalar eller tillhandahåller noter som jag inte innehar.
» Milersättning mätt från min bostadsort Göteborg är 18;-/mil.
» I de fall extra kompmusiker måste anlitas offereras detta separat.
» Livemusik av detta slag är momsbefriad.
» F-skatt  556716-1855 Bolagskraft.