Med glädje och stor entusiasm tar jag mig an specialbeställda verk; från acapellakompositioner, via kompositioner med sång plus piano, till varianter av orkestersättningar och körverk. Nedan kan några av mina verk lyssnas på.

Lågorna är många - live in Grabo Kyrka 08.8.24(Mari Åkerblom)
Nedan – inspelningen av mitt körverk Vocalise som uruppfördes i Högsbo kyrka den 3 juni med Högsbo vokalensemble och mig och Lena Moen som sopransolister samt stråkkvintett.